maanantai 25. helmikuuta 2013

LAAPU LIIKUTTAA!


Laapu-symposium III:
Puheviestinnän opettajuuden seitsenottelu

6.–7.9.2013 Varalan Urheiluopisto Tampere

Tavoitteet ja kohderyhmä

Symposiumin tavoitteena on jakaa luovasti puheviestinnän opettajuuteen liittyviä näkemyksiä ja hyviä käytänteitä sekä luoda yhteisöllisyyttä opettajien kesken. Symposium on tarkoitettu erityisesti niille puheviestinnän opettajille, jotka opettavat korkeakoulututkintoihin kuuluvia puheviestinnän kursseja. Tervetulleita ovat kaikki puheviestinnän opetustyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet!

Ohjelma

Haluatko käyttää symposiumissa puheenvuoron (10-15 minuuttia), joka liittyy johonkin  symposiumin teemoista? Puheenvuorosi voi siis liittyä puheviestinnän opettajuuden seitsenottelussa esiteltyihin seuraaviin lajeihin: yhteistyöaidat ja integrointi, oppimisen esteet, tuomarointi ja testaus, palautteenheitto, himoloikka, uramaraton tai tulevaisuushyppy. Tarkemmat tiedot lajeista löydät tämän kirjoituksen lopusta. Pyydämme lähettämään puheenvuoroehdotuksesi (100 sanaa) 30.4. mennessä Merja Almonkarille sähköpostitse osoitteeseen merja.almonkari@jyu.fi

Puheviestinnän opettajuuden seitsenottelu käydään kahden päivän aikana ja se koostuu seitsemästä eri lajista. Seitsenottelun eri lajien avulla pyrimme mm. yhdessä jakamaan puheviestinnän opettajuuden lämmittely- ja treenivinkkejä, kohtaamaan tulevia kilpailuja, tukemaan kokonaisvaltaista opettajapersoonan kehittymistä sekä ylläpitämään puheviestinnän joukkuehenkeä.

Ohjelma pitää sisällään myös valmentajapuheenvuoron:  

Neurotieteet ja sensomotorinen metodi oppimisessa
Sensomotorinen metodi tarkoittaa toiminnallisia testejä, joissa kehon asennoilla luodaan hermolihasjärjestelmälle stressitiloja eli lähetetään aivoille viestejä. Asennoista riippuen viestit kulkevat eri puolille aivoja. Viestien tullessa vahvuusalueille, hermolihasjärjestelmään saapuu aivoilta lupa laittaa toiminnallisesti kaikki peliin. Näin saadaan tieto aivojen luontaisista tavoista toteuttaa mm. oppimista. Sensomotorista metodia käytetään laajasti esim. urheiluvalmennuksessa ja kuntoutuksessa sekä yhä enenevässä määrin myös yritysmaailmassa. Miten puheviestinnän opettaja voi hyödyntää sensomotoriikkaa työssään? Valmentajan puheenvuoron pitää sensomotoriikan erityisasiantuntija ja urheiluvalmentaja Marko Siivonen Spinacor Oy:sta.

Osallistumismaksu

155 euroa / hlö: yöpyminen kahden hengen huoneessa
180 euroa / hlö: yöpyminen yhden hengen huoneessa
123 euroa / hlö: osallistuminen ilman majoitusta

Hinta sisältää ohjelman lisäksi täysihoidon (perjantaina: lounas, päiväkahvi ja päivällinen, rantasaunan ja takkahuoneen käyttö, majoitus sekä lauantaina: aamiainen, lounas ja päiväkahvi).

Ilmoittautuminen

Symposiumiin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka avautuu seuraavasta linkistä: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=9759

Sitovat ilmoittautumiset 5.8. mennessä. Ilmoittautumisia pyydetään mahdollisimman ajoissa urheilulajien toteutumisen vuoksi.


TERVETULOA VARALAAN!


 Puheviestinnän opettajuuden seitsenottelun lajit:

Yhteistyöaidat ja integrointi

Miten puheviestintää voidaan integroida substanssiopintoihin? Millaista voisi olla vuorovaikutusosaamisen alakohtainen pedagogiikka? Miten eteen tulevat aidat ylitetään sujuvasti?

Oppimisen esteet

Onko puheviestinnän opetus esteetöntä? Miten erilaiset oppijat, esimerkiksi mielenterveysongelmista, lukihäiriöistä, paniikkihäiriöistä ja aistivammoista kärsivät pitää ottaa huomioon opetuksessa. Mitä opettaja voi tehdä?

Tuomarointi ja testaus

Puheviestinnän opetuksen tarkoituksenmukaisuus. Millainen on puheviestinnän peruskurssin hyväksytty suoritus? Milloin suoritus on hylätty? Mitkä ovat kriteerit? Miten tieteellinen esitys arvioidaan?

Palautteenheitto

Palautteen antamisen ja vastaanottamisen opettaminen. Tämän lajin teemoja ovat palautteen merkitys puheviestinnän opettamisessa, tulkitaanko palaute virheiden etsimiseksi, vaihtoehtoiset käsitteet palautteelle? Korjaava palaute vai parjaava kolaute?

Himoloikka

Mihin opettajuuden palo vie? Onko opettajuus kutsumustehtävä, etuoikeus vai taakka? Mikä opettajuudessa himottaa? Kohdistuuko puheviestinnän opettajiin suurempia odotuksia kuin muihin opettajiin? Miksi? Tämän lajin teemoja ovat työssä jaksaminen ja hyvinvointi ja tätä kautta tunteet, motivaatio ja palkitsevuus.

Uramaraton

Minkälaista on opettajuus uran eri vaiheissa? Minkälaiset asiat ovat tärkeitä opettajuuden eri vaiheissa? Tämän lajin teemoja ovat opettajapersoonan kehittyminen, jaksaminen, hyvinvointi, huolet, tavoitteet ja toiveet.

Tulevaisuushyppy

Puheviestinnän opettamisen/opetuksen tulevaisuus. Mietitään tulevaisuus, missä haluamme olla vuonna 2020. Mitä täytyy tapahtua ennen tätä, jotta haluttu tulevaisuus toteutuu?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.